.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

เครียด

ครับ.

กดดัน

ตัวเอง

เกินไป

ไม่มี

อารมณ์

พูด

ไม่มี

อารมณ์

สนใจ

ใคร.

.

ขอโทษ

Comment

Comment: