สาวน้อย - Smallroom 002: Bonus

posted on 13 Jan 2007 19:06 by jetkaro

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆให้เป็น อบรมขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ ต่อชาติบ้านเมือง

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชทาน ตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534

____________________________________________________________________

เพลง สาวน้อย - Smallroom 002: Bonus

หอมดอกไม้ มีนกร้องเพลงเสียงดัง
แดดทอแสง ฟ้าใส ก็รับรู้ด้วยสายตา
เรื่องเดิมเดิมเคยเคยที่ธรรมดา
ไม่เห็นเป็นไปอย่างที่แล้วมา
อยากบอกตรงๆฉันติดเป็นปัญหา
มันคาในใจตลอด

ต้องเป็นเธอแหละสาวน้อย
ก็เป็นเธอแหละสาวน้อย สิ่งรอบกาย
มีความหมายแตกต่างทุกอย่างเรื่อยไป
เธอคือผู้ต้องสงสัย


ต้องเป็นเธอแหละสาวน้อย
ก็คือเธอแหละสาวน้อย
จุดประกายให้ความหมายต่างๆขึ้นในหัวใจ
เจ้าของโลกใบสดใส ใบที่ฉันได้เจอ

____________________________________________________________________

มาถึงแล้ววววว

เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมทุกปี ชาวไทยเราต่างรู้ว่าคือ "วันเด็กแห่งชาติ"

ฝรั่งเขาเรียกว่า "The National Children's Day"

ภาษาวัยรุ่น เรียกว่า "สุขสันต์วันเกรียนแห่งชาติ"

ปีนี้เด็กในกรุงเที่ยวไป ผวาไป ผู้ปกครองเลี่ยงเข้าห้าง เข้าสวนสาธารณะกันเป็นแถว

หลายๆฝ่ายพยายามผลักดันให้เด็กเข้าใจบทบาทที่สำคัญของตัวเอง เพื่อปูฐานให้"เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ"

ในความเป็นจริงบางครั้ง โลกของเด็กก็ไม่ได้มีแต่สิ่งที่ดีงามเสมอ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละครอบครัวว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มีผลต่อคุณภาพจิตใจของเด็กได้อย่างไร

แต่ถึงกระนั้น บางครอบครัวก็มีการทารุณทำร้ายเด็ก ทอดทิ้งเด็ก บังคับให้เด็กทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมทั้งวัยร่างกาย จิ